Novotechnick

 角度位移传感器在商业收割机的应用

   割草机又称草坪机,由刀盘、发动机、行走轮、行走机构、刀片、扶手及控制部分组成。由平行四杆升降装置,机架、左右单翼锄草装置,整机调偏装置,梳齿旋转圆锥齿轮增速传动机构和梳齿仿型调深装置组成;效率比人工锄草提高10至20倍,伤苗率低,除苗清洁率高。

                   

    商业结合/割草机制造商需要一个小,光学传感器精确测量割草机的手臂的位置降低,或锁定位置。Novotechnik RFD4000遇到他们的需求包括封IP 69 k温度范围内的-40 + 125°C,以及高冲击和振动宽容。他们非常适合应用连续暴露于预计的元素。

                           

 角度位移传感器RFD4000.pdf